Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
 

Głównym profilem działalności firmy Kupsik jest branża wentylacyjna. Jesteśmy producentem pełnego zakresu profili oraz narożników do większości systemów wentylacyjnych oferowanych na rynku. Zgodnie z naszą polisą – jeden przystanek – chcemy by nasza firma zapewniła kompleksowo pełną ofertę wszystkich akcesoriów do wentylacji.

Połączenia kołnierzowe typu K z masą uszczelniającą spełniają wymogi szczelności w następujących klasach:
C w zakresie nadciśnień
D w zakresie podciśnień.
Badania szczelności połączeń kołnierzowych przeprowadzono zgodnie z wytycznymi i zaleceniami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1507 przez Katedrę Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej Politechniki Łódzkiej